Cirkularitet

Erstatning af EPS

Cirkularitet

Siden 2020 er vi begyndt at udskifte EPS (ekspanderet polystyren) i vores emballage ved at bruge honeycomb-pap i stedet. Honeycomb-pap er lavet af genbrugsmaterialer, som har væsentligt lavere miljøpåvirkning. Ved at skifte til honeycomb-pap forbruges 50 % mindre EPS hvert år. Det betyder i alt 31.000 m³ mindre EPS om året.

Cirkularitet

Produktion og håndtering af affald

Cirkularitet

Et af vores Planet Passionate-mål er at opnå nul affald til deponeringsområder inden 2030. For at nå dette mål rapporteres vores affald månedligt og overvåges nøje. Fordelingen af vores samlede affald er delt i 9 kategorier. Tabellen til højre viser, hvilke affaldsfraktioner 1 ton affald består af. Den største affaldsfraktion, stål, er 100 % genanvendt.