Electric vehicle

Vejen til nul-emission

CO₂

Transport emissioner tegner sig for over 24 % af den samlede CO₂-emission, hvoraf 72 % skyldes vejkøretøjer. Ved at konvertere vores flåde til nul emissionsbiler assistere vi med overgangen til en transportsektor med nul emissioner, reducere luftforureningen og vores virksomheds udledning af drivhusgas.


Vi har sat os årlige mål for overgangen til el køretøjer, fra 25 % i 2021 til 100 % i 2025.

CO₂-emissions resultater

CO₂

  • Område 1 - Direkte emissioner: Dette område inkluderer de direkte CO₂-emissioner, som skyldes egne kilder hos Joris Ide.


  • Område 2 - Indirekte energiemissioner: Område 2-emissioner inkluderer, men er ikke begrænset til, CO₂-emissioner, der kommer fra produktionen af den købte elektricitet, som Joris Ide forbruger.


  • Område 3 - Indirekte emissioner: Disse er alle indirekte emissioner, der forekommer i Joris Ides værdikæde, herunder både opstrøms- og nedstrøms emissioner. Det vil sige emissioner under udvinding og produktion af brændstoffer og de emissioner, der frigøres under affaldsbehandling.