Contacteer ons

BIM

Wat is BIM ?

BIM is een werkmethode in de vorm van een digitaal model dat ten doel heeft om alle belanghebbenden vanaf het begin bij een project te betrekken. Dit digitale model bevat alle informatie (bv. geometrisch, wiskundig, tekstueel) en deze kan van project tot project verschillen.

De wetshervorming in verband met BIM wordt geleidelijk in Europa en de rest van de wereld ingevoerd. Met deze BIM-aanpak wordt begonnen omwille van de kosten, de snelheid en de mogelijkheid om het werk tijdens de voortgang te volgen.

Het vernuftige van deze hervorming is dat dit digitale model bedoeld is om in alle fasen, van het ontwerp tot de uitvoering van het werk, gedeeld te worden:

  • De architect gebruikt uitsluitend de informatie die hem interesseert (bv. vorm, kleur, grootte)

  • De ingenieur van het ontwerpbureau controleert vervolgens de normen, de materiaalsterkte, de prestaties enzovoort

  • Dan is het de beurt aan de bouweconoom om de haalbaarheid binnen het project (bv. hoeveelheden) te controleren een kostenraming te maken

  • De installateur controleert tot slot het type model dat besteld moet worden en de plaats waar de producten geïnstalleerd moeten worden

 

De BIM-objecten van Joris Ide


Joris Ide is begonnen met de BIM-aanpak door deze eerste lijst van downloadbare objecten samen te stellen:
 

 

 
Voor producten waarvoor Joris Ide nog geen BIM-model heeft gemaakt, kunt u de ‘generieke’ objecten raadplegen die door L’Enveloppe Métallique du Bâtiment zijn gerealiseerd: www.enveloppe-metallique.fr/bardage-simple-ou-multi-peau/