vand

Vandindvinding/-anvendelse

water

I 2030 ønsker vi at øge mængden af regnvand, vi indvinder, og vi vil øge vores andel af regnvand i det samlede vandforbrug. For at kunne nå disse mål blev flere tanke, der kan rumme op til 80.000 liter regnvand, for nylig installeret og sat i drift på vores anlæg i Zwevezele.


Nylige justeringer af vores produktionsproces betyder, at vandet nu bruges i et lukket kredsløb. Det sparer ca. 698 m³ vand om året. Ved at foretage denne ændring har vi vores procesvandforbrug til 0 m³.

vand

Indvinding af regnvand

water

Med opførelsen af en helt ny sanitetsenhed ved tagås-afdelingen i Belgien, tages en 15.000 liters regnvandscisterne i brug til at forsyne alle toiletter med regnvand.


På vores hovedsæde i Zwevezele blev der bygget en ny fløj. I den nye fløj blev der installeret 4 regnvandsbeholdere på 20.000 liter til at forsyne toiletter osv. med regnvand.

vand

Nyt vandbehandlingsanlæg

water

Et nyt vandbehandlingsanlæg er blevet installeret hos Isometall. Installationen opsamler og renser spildevandet, før det sendes tilbage til naturen.


Den nye installation har kapacitet til 40 personer under hensyntagen til opførelsen af ekstra kontorer. Til sammenligning havde den gamle installation kapacitet til 15 personer.