Planet Passionate

Vi er Planet Passionate

planet passionate

Vores Planet Passionate-program er et kritisk første skridt i næste fase af vores rejse for proaktivt at tackle de vigtigste bæredygtighedsudfordringer, vores planet står over for. Med Planet Passionate sætter vi os endnu mere udfordrende mål for de næste 10 år. Vi forpligter os til konkrete mål inden for energi-, kulstof- og vandreduktion, mens vores produkters cirkularitet forbedres.


Hvad er vores mål?

  1. En væsentlig reduktion af vores virksomheds miljøaftryk
  2. Forbedre vores produkters miljøpræstationer
  3. Give et meningsfuldt bidrag til at nå FN's verdensmål.
Bæredygtig

Energi

Planet Passionate

Hos Joris Ide sigter vi mod at opretholde en sund energistatus og øge den direkte anvendelse og produktion af vedvarende energi på stedet. Vi bidrager aktivt til verdens blanding af vedvarende energi ved at installere flere og flere solcellepaneler på vores tage. Vi har allerede installeret 10.000 solcellepaneler i hele JI-divisionen.

Opdag vores handlinger
Vand

Vand

Planet Passionate

I takt med udbredelsen af byområder, og kloden fortsætter med at blive varmere, er der et presserende behov for, at vi forvalter vores vandressourcer bedre. For at gøre vores del begyndte vi at spare vand på vores lokaliteter via procesgenbrug. Målet er at indvinde 100 millioner liter regnvand hvert år ved vores kontorer og produktionsanlæg i 2030. Det medvirker til at reducere vandforbruget fra vandværket, mindske afstrømning af regn- og afløbsvand og forbedre kvaliteten af lokale vandveje.

Opdag vores handlinger
Electric vehicle

CO₂

planet passionate

Hos Joris ide er vi aktivt forpligtet til at reducere drivhusgasemissioner. Vi ønsker at opnå CO₂-fri produktion inden 2030 og 50 % reduktion i vores produkters CO₂-intensitet inden 2030. For at nå dette mål overvåges vores CO₂-emissioner nøje. Desuden sigter vi mod at fremskynde skiftet til emissionsfri biler og reducere luftforureningen.

Opdag vores handlinger
Cirkularitet

Cirkularitet

planet passionate

Byggebranchen er verdens største forbruger af råmaterialer, hvilket betyder, at der er store muligheder for at gøre en væsentlig forskel for miljøet ved at genbruge og genanvende produkter. Et af vores andre Planet Passionate-mål er at opnå nul affald til deponeringsområder inden 2030.

Opdag vores handlinger

Everyday business

Being Planet Passionate goes beyond our targets. We hope that people across our group will find ways to be Planet Passionate every day in their own businesses, taking actions to make a difference to climate change, circularity and the protection of our natural environment. 


So why not get that car-pool up and running, organise a clean-up of a local beach or encourage more recycling in your office?