Planet Passionate

Vi är Planet Passionate

planet passionate

Vårt program Planet Passionate är ett viktigt första steg i nästa skede av vår resa, där vi proaktivt tar itu med vår planets viktigaste hållbarhetsutmaningar. Med Planet Passionate ställer vi upp ännu tuffare mål för företaget de kommande tio åren. Vi åtar oss att nå konkreta mål inom minskad förbrukning av energi, koldioxid och vatten och samtidigt öka våra produkters cirkularitet.


Vilka är våra mål?

  1. Minska vårt företags miljöavtryck väsentligt
  2. Förbättra våra produkters miljöprestanda
  3. På ett meningsfullt sätt bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling
energi

Energi

Planet Passionate

Joris Ide siktar på att upprätthålla en sund energistatus och att öka den direkta användningen av förnybar energi och produktionen av förnybar energi på plats. Vi bidrar aktivt till världens förnybara energimix genom att installera allt fler solpaneler på våra tak. Vi har redan installerat 10 000 solpaneler inom JI Division.

upptäck våra åtgärder
Vatten

Vatten

Planet Passionate

I takt med att stadsområden breder ut sig och jorden fortsätter värmas upp blir behovet av bättre vattenresursförvaltning allt mer brådskande. För att göra vår del har vi börjat spara vatten på våra anläggningar genom processåtervinning. Målet är att år 2030 samla in 100 miljoner liter regnvatten varje år på våra kontor och tillverkningsanläggningar. Detta kommer att bidra till minskad användning av vatten från vattenledningsnätet, mindre avrinning av regnvatten/dagvatten och bättre kvalitet på lokala vattenvägar.

upptäck våra åtgärder
Koldioxid

Koldioxid

planet passionate

Joris ide arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill uppnå koldioxidfri produktion senast 2030 och minska koldioxidintensiteten för våra produkter med 50 procent senast 2030. Får att nå vårt mål övervakar vi våra koldioxidutsläpp noga. Dessutom siktar vi på att påskynda övergången till utsläppsfria bilar och minska luftföroreningar.

upptäck våra åtgärder
Cirkularitet

Cirkularitet

planet passionate

Byggbranschen är världens största förbrukare av råmaterial. Det betyder att det finns stora möjligheter att göra en stor insats för miljön genom att återanvända och återvinna produkter. Ett av våra andra Planet Passionate-mål är att eliminera vårt avfall till deponier senast 2030.

upptäck våra åtgärder
sanering av havet

Verksamhet i vardagen

Att vara Planet Passionate handlar inte bara om våra mål. Vi hoppas att medarbetarna i hela koncernen kommer att hitta sätt att vara Planet Passionate i sin dagliga verksamhet, och vidta åtgärder som gör skillnad för klimatförändringar, cirkularitet och skyddet av vår naturliga miljö. 


Så varför inte komma igång med den där samåkingen, anordna en städdag på stranden eller uppmuntra till mer återvinning på kontoret?