Regen

Waterverbruik

water

Ons doel is om meer regenwaterwinning te genereren tegen 2030 en ons aandeel regenwater te vergroten op het totaal waterverbruik. Om dichter bij deze doelstellingen te komen, zijn er op onze sites in Zwevezele recent enkele tanks, die tot 80.000 liter regenwater kunnen opvangen, geïnstalleerd en in gebruik genomen.


Door recente aanpassingen in ons productieproces wordt water voortaan gebruikt in een gesloten circuit. Hierdoor wordt per jaar zo'n 698m³ water uitgespaard. Door deze verandering hebben we ons proceswaterverbruik naar 0m³ gebracht.

Regenwaterput - Zwevezele

Regenwater opvangen

water

Met de bouw van een volledig nieuwe sanitaire unit op de afdeling gordingen wordt een regenwaterput van 15.000 liter in gebruik genomen om alle toiletten van regenwater te voorzien.


Ook bij de bouw van de nieuwe vleugel van onze hoofdzetel in Hille werden 4 regenwaterretentiebekkens van 20.000 liter geïnstalleerd om toiletten e.d. van regenwater te voorzien.

Waterzuiveringsinstallatie - Isometall

Nieuwe waterzuiverings- installatie

water

In Isometall is een nieuwe waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd. De installatie zal het afvalwater opvangen en zuiveren vooraleer het terug in de natuur terechtkomt.


De nieuwe installatie heeft een capaciteit van 40 personen, rekening houdend met de bouw van nieuwe kantoren. Ter vergelijking: de oude installatie had een capaciteit van 15 personen