In the spotlight

News

De stappen die voorafgaan aan de montage van onze producten op de bouw zijn cruciaal. Het verkeerd behandelen van de producten kan de uiteindelijke kwaliteit te kort doen, zowel qua prestatie als uiterlijk.

Discover our new Handling & Storage brochure, an illustrated guide

Het lossen, behandelen en opslaan moet worden uitgevoerd zonder blijvende schade te veroorzaken. Een beschadiging kan de corrosiebestendigheid van de materialen en het uiterlijk van de producten aantasten.

Discover our new Handling & Storage brochure, an illustrated guide

In deze nieuwe brochure geven we onze aanbevelingen voor een correcte behandeling en opslag geïllustreerd weer. Dit doen we om de toe-eigening van goede praktijken en essentiële bepalingen te bevorderen, zoals vermeld in onze technische toepassingsdocumenten, professionele aanbevelingen …Download de handleiding