Planet Passionate

We are Planet Passionate

planet passionate

Ons Planet Passionate-programma, opgericht in 2020, is een cruciale eerste stap in de volgende fase van ons plan om de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen van onze planeet proactief aan te pakken. Met Planet Passionate dragen we onze duurzame ambities uit voor de komende 10 jaar. We streven naar het behalen van concrete doelstellingen op het gebied van energie-, koolstof- en waterreductie, terwijl we ook de circulariteit van onze producten verbeteren.


Wat zijn onze doelstellingen?

  1. De ecologische voetafdruk van ons bedrijf aanzienlijk verkleinen
  2. De milieuprestaties van onze producten verbeteren
  3. Een zinvolle bijdrage leveren aan het bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)
Belofte - Duurzaamheid

Energie

Planet Passionate

Joris Ide wil een gezonde energiestatus behouden en het directe gebruik en de on-site opwekking van hernieuwbare energie verhogen. Door steeds meer zonnepanelen op onze daken te installeren, dragen we actief bij tot de wereldwijde mix van hernieuwbare energie. Aan het begin van 2024 werden al bijna 15 000 zonnepanelen geïnstalleerd in de hele JI Division.

ontdek onze acties
Regenwater

Water

Planet Passionate

Aangezien stedelijke gebieden zich uitbreiden en de aarde verder opwarmt, is het dringend nodig dat we onze watervoorraad beter beheren. Om ons steentje bij te dragen, zijn we begonnen met het besparen van water op onze locaties door onze processen te recyclen. Het doel is om tegen 2030 jaarlijks 100 miljoen liter regenwater op te vangen op onze kantoren en productiesites. Dit zal helpen om het gebruik van leidingwater te verminderen, regenwater/stormwaterafvoer te verminderen en de kwaliteit van lokale waterwegen te verbeteren.

ontdek onze acties
Elektrische wagen

Koolstof

planet passionate

Joris Ide engageert zich om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We willen een net zero CO₂-productie tegen 2030, en een vermindering van 50% van de CO₂-intensiteit van onze producten tegen 2030. Om dat doel te bereiken, worden onze CO₂-emissies nauwlettend opgevolgd. Daarnaast willen we ook de overschakeling naar emissievrije auto's versnellen en de luchtverontreiniging verminderen.

ontdek onze acties
Honingraatkarton

Circulariteit

planet passionate

De bouwsector is 's werelds grootste verbruiker van grondstoffen, wat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om een wezenlijk verschil te maken voor het milieu door producten te hergebruiken en te recyclen. Een van onze andere Planet Passionate-doelstellingen is om tegen 2030 geen afval meer te storten.

ontdek onze acties
Afval opruimen

Een dagelijkse oefening

Planet Passionate zijn, gaat verder dan onze doelstellingen. We hopen dat iedereen in onze groep een manier vindt om het Planet Passionate-idee in hun eigen omgeving uit te dragen, door acties te ondernemen die een verschil maken op vlak van klimaatverandering, circulariteit en de bescherming van onze natuurlijke omgeving.


Dus waarom zou je dat carpool project niet eens op gang brengen, of een schoonmaakactie organiseren op een lokaal strand, of meer recycling aanmoedigen op kantoor. Bekijk hier de planet passionate acties van het voorbije jaar.

ontdek onze acties