Van plan om te verbouwen in 2024?

Bereid je dan voor op nieuwe regelgeving en aantrekkelijke premies voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Vanaf 1 januari 2023 is er een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen en de weg naar energie-efficiëntie is vastgelegd met langetermijndoelen. Maar niet getreurd, er zijn ook financiële voordelen te behalen. Lees hier hoe je kan profiteren van premies, leningen en subsidies voor jouw renovatieproject.

Residentiële gebouwen

Renovatieverplichting

Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, zoals eengezinswoningen en appartementen. Woningen en appartementen die vanaf 2023 worden aangekocht met een EPC-label E of F, moeten binnen 5 jaar na aankoop verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter.


Label D is een eerste tussenstap. Stel dat je in 2023 een woning koopt met label F, dan moet je deze binnen vijf jaar renoveren tot label D (uiterlijk 2028). Als je deze woning in 2030 verkoopt (met label D), zal de nieuwe eigenaar opnieuw moeten renoveren, dit keer tot minimaal label C of beter. Een renovatie naar label A is een goede keuze voor toekomstbestendigheid.


Het doel is dat alle woningen tegen 2050 label A behalen. Er zijn geplande verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045 om dit langetermijnpad te volgen.

Residentiële gebouwen

Premies voor renovatie

Gaat u uw woning renoveren of verbouwen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Verschillende instanties, waaronder de overheden, netbeheerders, gemeenten en provincies, bieden dergelijke premies aan. Of u in aanmerking komt voor een specifieke premie of voordeel hangt af van bepaalde voorwaarden.


Volgende werken, die door een aannemer uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor de premie voor de categorie dak:

  • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie (Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W)
  • verwijderen van asbest
  • afbraak van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen
  • plaatsen van een onderdak bij hellende daken


Doe-het-zelf (aankoop vanaf 1-7-2022) komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie voor dak. Als u zelf isolatiewerkzaamheden wilt uitvoeren (aankoopfacturen met datum tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2024 en zelf geplaatst), kunt u bij Fluvius een premie aanvragen voor doe-het-zelf-isolatie van dak of zoldervloer.

Mijn VerbouwPremie

2024


De Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie voor renovaties in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorieën wordt verlengd tot eind 2024, gunstig voor zowel aanvragers als aannemers met meer tijd voor projecten. De extra premie voor dak- of muurisolatie en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering wordt verlengd tot eind 2025. De basispremie voor dakisolatie via aannemers blijft 8 euro per m² tot eind 2025, met een vereist totaal factuurbedrag van minstens 1.000 euro. Bij combinatie met asbestverwijdering kan de premie met 8 euro per m² worden verhoogd tot maximaal 50% van het factuurbedrag, met facturen vanaf 1 januari 2021. 


Attesten voor aannemers om Mijn VerbouwPremie aan te vragen zijn beschikbaar:

  1. Attest voor aannemer van asbestverwijdering i.c.m. isolatie van dak- en/of buitenmuur: link
  2. Attest voor aannemer van buitenmuurisolatie: link
  3. Attest voor aannemer van dak- of zolderisolatie: link


Vanaf 1 september 2022 is naast de introductie van de Mijn VerbouwPremie ook de voordelige Mijn VerbouwLening beschikbaar tot 60.000 euro. Deze lening is bedoeld voor renovaties die zowel de woningkwaliteit als de energieprestatie verbeteren. De Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening (die tot 15.000 euro ging via het Energiehuis, specifiek voor een prioritaire doelgroep of klanten met exclusief nachttarief).

Wat met niet-residentiële gebouwen?

Vlaanderen streeft naar koolstofneutraliteit voor niet-residentiële gebouwen tegen 2050. Om dit te bereiken, zijn er verplichtingen ingevoerd die grondige renovaties noodzakelijk maken. Deze verplichtingen gelden per gebouweenheid.

EPC-Plicht

Sinds 1 januari 2023 is een energieprestatiecertificaat (EPC NR) verplicht bij de verkoop, verhuur, opstalrecht, en erfpacht van niet-residentiële gebouwen. Vanaf 1 mei 2023 geldt deze plicht voor alle overdrachten. Dit geldt voor gebouweenheden met als hoofdbestemming 'niet-residentieel'. In de toekomst wordt het voor alle grote niet-residentiële gebouweenheden verplicht om een EPC NR te hebben, zelfs zonder verkoop, overdracht, of verhuur.

Renovatieverplichting

Sinds 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting. Elke niet-residentiële gebouweenheid moet binnen 5 jaar na verkoop, overdracht, erfpacht, of opstalrecht aan energiebesparende maatregelen voldoen. Dit omvat een minimaal maatregelenpakket (dakisolatie, beglazing, verwarming, koeling) en het behalen van een minimaal energielabel. Minimaal Maatregelenpakket: Dakisolatie moet voldoen aan een minimale R-waarde van 0,75 m²K/W, anders moet isolatie met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K worden geplaatst. Andere maatregelen omvatten beglazing, verwarming, en koeling. Minimaal Energielabel: Vanaf 1 januari 2023 moet naast het maatregelenpakket de gebouweenheid binnen 5 jaar een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% (of label E) behalen. Dit moet worden aangetoond met een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen. Eigenaren beslissen zelf welke extra maatregelen zij nemen, afhankelijk van kostenefficiëntie en het type gebouw.

Minimale Labelplicht

Vanaf 1 januari 2030 moeten zowel kleine als grote niet-residentiële gebouwen een minimaal energielabel behalen. Gebouwen in publieke en overheidsgebouwen hebben deze verplichting al vanaf 2028.

Asbestpremie

Van asbestdak naar zonnedak

Als je energetisch wilt renoveren, kijk je best ook naar de staat van je dak. De asbestplaten moeten er vanzelfsprekend uit en als je dan helemaal energetisch te werk wilt gaan, leg je best ook meteen zonnepanelen op je dak.


Wie in 2022 investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. Dit jaar moet de offerte voor asbestverwijdering goedgekeurd worden en het voorschot betaald worden. De werken mogen gerust later worden uitgevoerd worden, maar het volledige traject moet wel afgerond zijn tegen eind 2024. Dat houdt ook in dat de zonnepanelen op het dak moeten liggen en dat het traject moet worden aangemeld bij de netbeheerder.


Interesse in de premie? Start dan voor 31 maart 2023 de premie op via het premieloket van Fluvius. Je hebt dan nog de tijd tot 31 maart de tijd om het hele premietraject in orde te brengen. Benieuwd naar meer? Hier kan je de documentaire bekijken.


Met onze JORISOLAR producten bevestig je de zonnepanelen makkelijk op het dak. Bekijk het aanbod hieronder.

Ontdek meer

Premies via Fluvius:

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen van netbeheerder Fluvius. Als u voldoet aan de voorwaarden, hebt u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/m2. Wanneer u enkel zonnepanelen wenst te plaatsen, kan u een premie tot €750 bekomen.


Premies via de Vlaamse overheid

Mijn VerbouwPremie

Dakrenovatie - dakisolatie in bestaande niet-woongebouwen (via aannemer, R-waarde minstens 4,5)


Muurrenovatie - buitenmuurisolatie aan de buitenkant in bestaande niet-woongebouwen via aannemer (R-waarde minstens 3)


Andere premies