JORIS IDE wil een duidelijke strategie voor de toekomst bepalen, waarbij de visie wordt omgezet in een manier van leven. 

De strategische focus van de JI groep is het ontwikkelen van een marktleider posities in verschillende Europese markten met een focus op kleine en middelgrote industriële en landbouwprojecten in het middenen hoog-volume segment.
Wij zullen dit realiseren met klanten die de unieke combinatie waarderen van toonaangevende lokale service met een ongeëvenaard productengamma en technische expertise die wij op de meest efficiënte manier leveren.

JORIS IDE streeft ernaar akoestische, thermische en esthetische oplossingen te bieden die rekening houdend met de strenge milieu- en veiligheidswetgeving en tegelijkertijd voldoen aan de specifieke eisen van de klant. Daarnaast engageren we ons ook om het milieu te beschermen en gevaren te elimineren met als doel de opkomende risico’s te beperken.

Een belangrijk element van het beleid is voldoen aan de verwachtingen van de klant omtrent onze producten en service. De JORIS IDE groep gaat een partnerschap aan met de klant door middel van technische ondersteuning, advies en service die verder gaan dan het industriële aspect, onderhoudt contacten met erkende belanghebbenden op wie onze activiteiten van invloed zijn en werkt daarnaast doeltreffend samen met onze lokale gemeenschappen.

Veiligheid, Milieu, Duurzaamheid, Verantwoorde inkoop en Kwaliteits-, Veranderings- en Compliance Management maken deel uit van de JORIS IDE bedrijfscultuur die is gebaseerd op respect en integriteit, eerlijkheid en naleving.

Elke medewerker van de JORIS IDE groep draagt via overleg en participatie bij aan continue verbetering, van concept over productie tot commercialisering, via gecertificeerde managementsystemen.

Joris Ide investeert in mensen en streeft ernaar hun welzijn in een goede werkomgeving te verbeteren. Onze opleidingscultuur weerspiegelt zich in diverse opleidingsprogramma’s op verschillende niveaus, zowel om nieuwe werknemers in te werken als om managementvaardigheden binnen de hele organisatie te versterken.

De ondernemende mentaliteit van JORIS IDE wordt uitgedrukt in een beleid met de volgende pijlers:

 • creëren van een werkomgeving met optimale aandacht voor de veiligheid van mens en milieu
 • een consequent kwaliteitsimago
 • een uitgebreid productassortiment
 • actieve positionering van het merk JORIS IDE
 • dicht bij de klant
 • logistieke efficiëntie
 • gedisciplineerde bedrijfsvoering: afval, 2e keus en schadeclaims minimaliseren, verontreiniging voorkomen
 • prijs- en voorraadbeheer van materialen
 • kostenbeheer
 • actieve ontwikkeling van talent van binnenuit en investeren in opleiding en ontwikkeling
 • beheersen en vermindering van impact: minder grondstoffen gebruiken, lokale inkoop stimuleren, zuinig omgaan met energie en water, energiebesparing en -intensiteit registreren, energieverbruik per product controleren, emissies en de sociale en milieu-impact van transport- en afvalstromen reduceren, de uitstoot van broeikasgassen lokaliseren en terugdringen en zelfs activiteiten koolstofvrij maken. Onze website publiceert de lokale inspanningen en resultaten voor een beter milieu.

JORIS IDE streeft actief naar verbetering aan de hand van programma’s die alle medewerkers in staat stellen hun werk correct en veilig uit te voeren. Doelstellingen worden minstens jaarlijks opgevolgd, geëvalueerd en bijgesteld, zoals uiteengezet in onze managementsystemen. Gedragscode, naleving, klokkenluiden, bedrijfsethiek, anticorruptie en antiomkopingsbeleid worden beheerd op het niveau van de Kingspan Group-niveau beheerd en binnen de organisatie gerespecteerd. In de introductie voor werknemers wordt aandacht besteed aan compliance. Alle werknemers kunnen lokaal hun bezorgdheid uiten. Teamwork is de sleutel tot het bereiken van onze doelstellingen.

Handtekening Dominic Van den Bossche

Dominic Van Den Bossche, MD JI Group, Juli 2021

Dit beleid is opgesteld door de CEO van JORIS IDE. Alle medewerkers zijn zich erv n bewust wat het beleid voor hen betekent met betrekking tot hun werk of functie binnen het bedrijf. Het beleid wordt duidelijk zichtbaar getoond op diverse locaties binnen het bedrijf.