JORIS IDE wil een duidelijke strategie voor de toekomst bepalen, waarbij de visie wordt omgezet in een manier van leven. 

De strategische focus van de JI groep is het ontwikkelen van markt leidende posities in verschillende Europese markten met een focus op kleine, middelgrote industriële en agrarische projecten in het middensegment en het hoge volume segment. Wij zullen dit realiseren met klanten die de unieke combinatie van toonaangevende lokale service met een ongeëvenaard productaanbod en technische expertise die wij op de meest efficiënte manier leveren.


JORIS IDE streeft er naar akoestische, thermische en esthetische oplossingen te bieden, rekening houdend met de strenge regelgeving, milieu- en veiligheidswetgeving. Wij willen voldoen aan de verwachtingen van de klant op het gebied van service en producten. De JORIS IDE groep werkt samen met de klant door middel van technische ondersteuning, advies en service en werkt samen met erkende belanghebbenden op wie onze activiteiten van invloed zijn en werkt daarnaast doeltreffend samen met onze lokale gemeenschappen.


Veiligheid, Milieu, Duurzaamheid, Verantwoord inkoop en Kwaliteits-, Veranderings-, Risico- en Compliance Management maken deel uit van de JORIS IDE bedrijfscultuur die gebaseerd is op respect en integriteit, eerlijkheid en naleving.


De ondernemersmentaliteit van JORIS IDE uit zich in een beleid met de volgende aandachtspunten:



Elke werknemer van de JORIS IDE groep draagt via overleg en participatie bij tot de constante verbetering, van concept over productie tot commercialisering, via gecertificeerde beheersystemen. Wij willen elke medewerker in staat stellen zijn werk correct en veilig te doen. JI investeert in mensen en streeft naar hun welzijn in een stimulerende werkomgeving. Onze opleidingscultuur komt tot uiting in meerdere opleidingsprogramma's op verschillende niveaus om nieuwe werknemers te introduceren en managementvaardigheden in de hele organisatie te verbeteren. De introductie van werknemers behandelt de naleving van de voorschriften en de gevolgen van niet-naleving.


Gedragscode, naleving, klokkenluiden, bedrijfsethiek, anti-corruptie en anti-omkopingsbeleid worden beheerd op het niveau van de Kingspan Groep en gerespecteerd binnen de organisatie. De naleving functie omvat autoriteit en competentie om onafhankelijk op te treden. Alle medewerkers worden gestimuleerd om zaken lokaal aan te kaarten.


Wij zetten ons ook in voor de bescherming van het milieu, het voorkomen van vervuiling en het elimineren van gevaren met als doel de ontstane risico's te verminderen. Wij beheren en verminderen de gevolgen: efficiënte vermindering van de hulpbronnen, stimuleren lokale bevoorrading, efficiënt gebruik van energie en water, registratie van energievermindering en -intensiteit, toezicht op het energieverbruik per product, vermindering van emissies en vermindering van de sociale en milieueffecten van vervoer en afvalstromen, toewijzing en vermindering van broeikasgasemissies, met inbegrip van koolstofvrije activiteiten.


Dit beleid omvat de verbintenis van het topmanagement om aan de toepasselijke eisen te voldoen. De doelstellingen worden ten minste jaarlijks gecontroleerd, geëvalueerd en aangepast, zoals uiteengezet in onze managementsystemen. Teamwerk is de sleutel van ons succes.


Dominic Van Den Bossche,
MD JI Division October  2022


Dit beleid is opgesteld door de CEO van JORIS IDE. Alle medewerkers zijn zich erv n bewust wat het beleid voor hen betekent met betrekking tot hun werk of functie binnen het bedrijf. Het beleid wordt duidelijk zichtbaar getoond op diverse locaties binnen het bedrijf.