Cirkularitet

Ersättning av EPS

Cirkularitet

Sedan 2020 har vi börjat byta ut EPS i våra förpackningar mot honeycomb-kartong. Honeycomb-kartong tillverkas av återvunna material, som har betydligt lägre miljöpåverkan. Tack vare övergången till honeycomb-kartong förbrukas 50 procent mindre EPS per år. Det innebär totalt 31 000 m³ mindre EPS om året.

Cirkularitet

Produktion och hantering av avfall

Cirkularitet

Ett av våra Planet Passionate-mål är att eliminera vårt avfall till deponier senast 2030. För att nå målet rapporteras vårt avfall månadsvis och övervakas noga. Vårt sammanlagda avfall fördelas i nio olika kategorier. I tabellen till höger visas hur fördelningen ser ut. Den största andelen, stål, är 100 procent återvunnen.