Svaret är stål

Lösningar

Med över 30 års erfarenhet står Joris Ide för en kvalitetsgaranti i byggsektorn. Vi är den idealiska partnern för dina stålprojekt. Om du har ett problem har vi svaret.

Hållbarhet

Vi är Planet Passionate

Hållbarhet

Vårt program Planet Passionate är ett viktigt första steg i nästa skede av vår resa, där vi proaktivt tar itu med vår planets viktigaste hållbarhetsutmaningar. Med Planet Passionate ställer vi upp ännu tuffare mål för företaget de kommande tio åren.

Hållbarhet

Vilka är våra mål?

Hållbarhet

  • Minska vårt företags miljöavtryck väsentligt
  • Förbättra våra produkters miljöprestanda
  • På ett meningsfullt sätt bidra till att uppnå FN's mål för hållbar utveckling
Hållbarhet

Våra lösningar

Hållbarhet

Joris Ide kan erbjuda lösningar som hjälper dig att rita och uppföra byggnader som uppfyller förväntningar och krav i ett regelverk inom miljö och värme som utvecklas konstant.


  • Ny solcellsintegrerad takteknik med Jorisolar FIX EVO-process
  • Lösningar för integrering på platta tak, med hänsyn till vattentäthet
  • Lösningar med fokus på utvecklingen av gröna tak
  • Ett urval produkter för hantering av naturligt ljus (med persienner)