Svaret är stål

Lösningar

Med över 30 års erfarenhet står Joris Ide för en kvalitetsgaranti i byggsektorn. Vi är den idealiska partnern för dina stålprojekt. Om du har ett problem har vi svaret.

Brandsäkerhetslösningar

Förebygga brandrisk

Brandsäkerhetslösningar

Det viktigaste i hanteringen av en byggnads brandtekniska problem är att skydda människor och egendom och samtidigt begränsa brandspridningen. Brandrisk som begrepp är ofta relaterat till utformning av system som gör det möjligt att begränsa, eller till och med förhindra, konsekvenserna av en incident. Denna risk kan uttryckas som potentialen för brand att uppstå och den skada som den orsakar, både för människorna i lokalerna och för själva byggnaden.

Brandsäkerhetslösningar

Det finns olika regler och målsättningar i samband med brandförebyggande:


  • Förebygga brand och begränsa brandspridning
  • Skydda människor och möjliggöra säker utrymning
  • Säkerställa att brandbekämpningspersonal kan ingripa och underlätta användningen av deras resurser.
Brandsäkerhetslösningar

Välja rätt material

Brandsäkerhetslösningar

Stål är det material som ger oss bäst möjligheter att hantera risken för brand:


  • Stål är obrännbart och förhindrar att branden sprids.
  • Stål är ogenomträngligt för lågor och gaser och hämmar därför spridningen av giftig och dödlig rök.
  • Stål skyddar konstruktionens stabilitet vid höga temperaturer med adekvat skydd.

Se våra certifikat via våra tekniska datablad eller den digitala portalen.

Vi hjälper gärna till

För att hjälpa dig med utformningen av dina projekt finns vårt tekniska team till hands för att besvara alla dina frågor och rekommendera produkter för dina behov.

Kontakta en expert

Relaterade products

Brandsäkerhetslösningar