Renovering

Termisk komfort, en europeisk prioritet

Renovering

Många bostäder har idag isoleringsfel eller är undermåligt isolerade. De senaste undersökningarna om byggnaders termiska komfort visar att 14 procent av invånarna i Europa uppger att de fryser i sina hem.


Detta har fått offentliga myndigheter i Europa att prioritera energirenovering. De framtagna planerna har två huvudmål för bostäder och byggnader i tjänstesektorn: att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 och att motverka energifattigdom. Syftet är att sänka energiräkningarna och minska energiförbrukningen.

Renovering

Våra renoveringslösningar

Renovering

I många år har Joris Ide-koncernen investerat i och utvecklat konstruktiva lösningar som bidrar till att förverkliga den europeiska planen. På drygt tio år har termiska prestanda hos sandwichpaneler för taktäckning med skumisoleringskärna stigit med omkring 16 procent, trots samma tjocklek.


Vid en takrenovering kan du genom att byta ut din gamla 120 mm tjocka sandwichpanel mot en JI ROOF 1000 IPN-panel med samma tjocklek uppnå ett värmemotstånd R på 5,8 m²·K/W.

Vid en takrenovering kan du genom att byta ut din gamla 120 mm tjocka sandwichpanel mot en JI ROOF 1000 IPN-panel med samma tjocklek uppnå ett värmemotstånd R på 5,8 m²·K/W.

Våra lösningar är inte bara till för kommersiella byggnader och bostäder. Joris Ide går steget längre genom att erbjuda energirenoveringslösningar även för industri- och lantbruksbyggnader. Ta en titt på lösningarna JI Fibrosteel® och JI Renosteel®, perfekta exempel på processer som baseras på en befintlig bärande konstruktion och som möjliggör begränsad värmeförlust (upp till UP = 0,24 W/m²·K) för en övervikt som inte överstiger 11,5 kg/m².

Renovering

Förbättrad akustisk komfort

Renovering

Renovering handlar inte bara om värme och energi. Även den estetiska aspekten är viktig, liksom att förbättra den akustiska komforten i befintliga rum. Bland våra senaste utvecklingar erbjuder vi en akustisk dubbel skiljeväggslösning i sandwichpaneler med stenullskärna som har en ljuddämpningsförmåga upp till 50 dB.


För alla dina renoveringsprojekt – värme, energi, akustik eller till och med estetik – finns Joris Ides team till hands för att erbjuda dig den bästa lösningen.

Relaterade products

Renovering