Panels

kategori

Våra produkter

Vårt sortiment av isolerade sandwichpaneler för tak eller väggar har en kärna av stenull/PIR. Kärnan är idealisk för att motverka problem med akustik, värme eller brandsäkerhet. Det finns dessutom