Akustiklösningar

Buller – ett samhällsproblem

Akustiklösningar

Ända sedan slutet av 1970-talet har Världshälsoorganisationen betecknat buller som en stor miljörisk. Det är ett fysiskt fenomen som påverkar hälsa, sociala relationer och ekonomin. Buller har en social kostnad som beräknas uppgå till flera miljarder euro bara i Europa.


Akustikproblem uppstår ofta genom oansvarigt beteende såsom bullerföroreningar, men kan också bero på undermålig utformning av infrastruktur och byggnader.


Offentliga myndigheter har därför upprättat en förteckning över minimikrav på akustiska egenskaper. Allt fler projektansvariga och projektdesigner tar hjälp av akustikspecialister.

Akustiklösningar

En rad kraftfulla lösningar

Akustiklösningar

Tillsammans med företaget Phonotech utvecklar Joris Ide en rad lösningar som kommer att uppfylla det växande behovet av höga prestanda.


Idag kännetecknas detta utbud av specifika lösningar av intressanta prestanda, även vid låg frekvens, med dämpningsvärden från 70 till 80 dB och absorptionskoefficienter mycket nära 1,00.

Akustiklösningar

Teknisk assistans vid din sida

Akustiklösningar

Beroende på dina behov kommer Joris Ides tekniska team att rekommendera system som uppfyller kraven på ljuddämpning och ljudabsorption.


Eventuella specialanpassade system kan komma att faktureras separat. Frekvensändringar för alla lösningar i vårt sortiment kan också kommuniceras.

Related products

Acoustic Solutions