Svaret är stål

Lösningar

Med över 30 års erfarenhet står Joris Ide för en kvalitetsgaranti i byggsektorn. Vi är den idealiska partnern för dina stålprojekt. Om du har ett problem har vi svaret.

Akustiklösningar

Akustik

lösningar

Ända sedan slutet av 1970-talet har Världshälsoorganisationen betecknat buller som en stor miljörisk. Det är ett fysiskt fenomen som påverkar hälsa, sociala relationer och ekonomin. Buller har en social kostnad som beräknas uppgå till flera miljarder euro bara i Europa.

Mer info
Termiska lösningar

Termisk

lösningar

I de senaste europeiska termiska regelverken ingår allt fler miljöaspekter.  Enfamiljs- och flerfamiljsbostäder, kontorsbyggnader, byggnader i tjänstesektorn (skolor, köpcenter) är i frontlinjen.

Mer info

Brand

lösningar

Det viktigaste i hanteringen av en byggnads brandtekniska problem är att skydda människor och egendom och samtidigt begränsa brandspridningen. Brandrisk som begrepp är ofta relaterat till utformning av system som gör det möjligt att begränsa, eller till och med förhindra, konsekvenserna av en incident

Mer Info
solenergi

Solenergi

Lösningar

År 2008 öppnade Joris Ide-koncernen sin energidivision för solcellsmarknaden som tillverkare av särskilda integrationslösningar. Konceptet utökades 2011 då man tog fram Jorisolar-serien och utvecklade varumärket ”Joris Ide Energy”. Vårt solenergisortiment är avsett för alla slags byggnader inom lantbruk, industri och tjänstesektorn.

Mer info
Hållbarhet

Hållbarhet

lösningar

Vårt program Planet Passionate är ett viktigt första steg i nästa skede av vår resa, där vi proaktivt tar itu med vår planets viktigaste hållbarhetsutmaningar. Med Planet Passionate ställer vi upp ännu tuffare mål för företaget de kommande tio åren.

Mer Info
Renovering

Renovering

lösningar

Många bostäder har idag isoleringsfel eller är undermåligt isolerade. De senaste undersökningarna om byggnaders termiska komfort visar att 14 procent av invånarna i Europa uppger att de fryser i sina hem.

Mer Info
Beläggningslösningar

Beläggningar

lösningar

Vi kan anpassa vårt stål efter dina idéer. Vi bjuder in dig att utforska våra olika material och ge uttryck för din kreativitet och arkitektoniska frihet. Våra lösningar uppfyller alla slags estetiska, tekniska och miljömässiga behov. Ta steget in i Joris Ides värld och låt oss överträffa dina förväntningar. 

Mer Info