Svaret är stål

Lösningar

Med över 30 års erfarenhet står Joris Ide för en kvalitetsgaranti i byggsektorn. Vi är den idealiska partnern för dina stålprojekt. Om du har ett problem har vi svaret.

Termiska lösningar

Regelverk

Termiska lösningar

I de senaste europeiska termiska regelverken ingår allt fler miljöaspekter.  Enfamiljs- och flerfamiljsbostäder, kontorsbyggnader, byggnader i tjänstesektorn (skolor, köpcenter) är i frontlinjen.

Termiska lösningar

De nya regelverken siktar till att minska nya byggnaders klimatpåverkan

  • genom att ta hänsyn till koldioxidutsläpp under hela byggnadens livscykel, från tillverkning av byggvaror till återvinning och användning
  • genom att uppmuntra till användning av byggmetoder som lagrar koldioxid och minimerar utsläpp.
Termiska lösningar

Ett löpande arbete

Termiska lösningar

Med nya regelverk i åtanke fortsätter Joris Ide det arbete som företaget påbörjade för länge sedan: att förbättra termiska prestanda för våra sandwichpaneler med en isolerande kärna av PIR-skum. För våra insatser har vi tilldelats ACERMI-certifikat.

Joris Ide har en rad termiska lösningar för metallbeklädnad som hela tiden utvecklas, i synnerhet med nya taktäckningsprocesser med höga akustiska prestanda.

Termisk relaterade products

Termiska lösningar