Koldioxid

Road to zero emission

Koldioxid

Transportrelaterade utsläpp står för över 24 procent av världens koldioxidutsläpp, varav 72 procent kan tillskrivas vägfordon. Genom att omvandla våra fordon till utsläppsfria bilar vill vi underlätta övergången till en utsläppsfri transportsektor, reducera luftföroreningar och minska företagets växthusgasavtryck.


Vi har ställt upp årliga mål för övergången till elfordon, från 25 procent år 2021 till 100 procent år 2025.

Emission by scope

Resultat för koldioxidutsläpp

Koldioxid

  • Grupp 1 – Direkta utsläpp: Här ingår direkta koldioxidutsläpp som orsakas av våra egna källor inom Joris Ide.


  • Grupp 2 – Indirekta energiutsläpp: Den här gruppen omfattar, men är inte begränsad till, koldioxidutsläpp som orsakas av produktionen av den inköpta el som Joris Ide förbrukar.


  • Grupp 3 – Indirekta utsläpp: Här ingår alla indirekta utsläpp som förekommer i Joris Ides värdekedja, både uppströms och nedströms. Med detta avses utsläpp som sker under utvinning och produktion av bränsle och utsläpp som sker under avfallsbehandling.