vatten

Vattenuttag/vattenförbrukning

vatten

Fram till 2030 vill vi öka mängden regnvatten vi samlar upp och öka andelen regnvatten av vår sammanlagda vattenförbrukning. För att nå dessa mål installerade vi nyligen flera behållare som kan samla ihop upp till 80 000 liter regnvatten på vår anläggning i Zwevezele.


Nyligen justerade vi produktionsprocessen så att vattnet nu används i en sluten krets. Det sparar cirka 698 m³ vatten per år. Tack vare den här förändringen har vi dragit ned vår processvattenförbrukning till 0 m³.

Uppsamling av regnvatten

Uppsamling av regnvatten

vatten

I samband med uppförandet av en helt ny sanitetsenhet på takåsavdelningen i Belgien kommer en regnvattentank på 15 000 liter att förse alla toaletter med regnvatten.


På vårt huvudkontor i Zwevezele har vi byggt en ny flygel, där fyra regnvattentankar på 20 000 liter installerades för att förse toaletter med mera med regnvatten.

vatten

Ny vattenbehandlingsanläggning

vatten

En ny vattenbehandlingsanläggning har installerats på Isometall. Anläggningen kommer att samla upp och rena avloppsvatten innan det återförs till naturen.


Den nya anläggningen har en kapacitet på 40 personer med hänsyn till uppförandet av extra kontor. Som jämförelse hade den gamla installationen en kapacitet på 15 personer.