Relaterade produkter

”C”-huset

Reims

För detta nya bostadsprojekt i Reims, Frankrike, var stål en viktig komponent i en energieffektiv modern design. 

bostadsprojekt bostadsprojekt bostadsprojekt bostadsprojekt

De främsta utmaningarna för det storskaliga projektet var: 

 • En mycket låg bärförmåga och starkt sluttande mark
 • Naturligt ljus endast vid södra fasaden
 • En snäv budget som inte fick överstiga 1 100 €/m²


Dessa begränsningar inspirerade arkitekterna att rita en lätt stålkonstruktion. Detta byggnadssystem är tio gånger lättare än en traditionell konstruktion, och går därför att använda i svår eller ojämn terräng.
 
Kundens avkastning på den genomsnittliga energiförbrukningen för uppvärmning är 200 €/år för ett hus på 120 kvm.

  

Joris Ide tar emot Archinovo arkitekturpris!

Archinovo arkitekturpris inrättades med stöd av det franska kultur- och kommunikationsministeriet i syfte att främja samtidsarkitektur och lyfta fram de bästa bostadsprojekten utifrån deras arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter.

 • C-huset” (Reims-51), till vilket vi levererade isolerade paneler och högprofiler, fick brett stöd från allmänheten och kom på andra plats i kategorin folkets val.
 • Det blev också utvalt i kategorin ”Trophées A Vivre” vid 2019 års Trophées Eiffel.
 • Våra produkter används av ekonomiska, miljömässiga och estetiska skäl.


Den här utmärkelsen är ett tecken på den ökade användningen av stålsystem för bostäder.
 

Arkitektens perspektiv

”Optimera projektet genom att utnyttja stålets bästa egenskaper, dvs. dess långa spännvidder och dess ramverk. Sträva efter enastående prestanda genom logiskt tänkande för att förbättra de boendes komfort.

Reglera akustiken och ge en dämpad atmosfär som är raka motsatsen till vad man kan förvänta sig sett till de tekniska alternativ som användes. Eliminera kulturella och estetiska fördomar för att skapa en konstruktion med låg massa med sandwichpaneler, rakt emot våra västerländska vanor. Bokstavligen gå till sakens kärna.

I stället för att lägga fram en bostadslösning, rita ett hus som blir en del av omgivningarna. Huset skapades bokstavligen kring ett gemensamt ’allmänt’ centralt utrymme, från vilket de olika privata rummen breder ut sig: kontoret, ett rum till föräldrarna och rum till barnen. De senare rummen ligger på övervåningen, så att sovrum skils tydligt från kök och vardagsrum. Ett vidsträckt öppet utrymme: Utrymmet öppnades upp för att fånga varje gnutta solenergi och därmed öka volymen (från insidan till utsidan) ut till den lilla uteplatsen, som designades som ett separat trädgårdsrum.” 
 

Stållösningar för bostadsprojekt

Vårt goda anseende i bostadssektorn har vi främst följande fördelar att tacka för:

 •  Våra lättinstallerade produkter
 •  Slitstarka lösningar
 •  Kostnadskontroll över byggprojektet tack vare användningen av stål
 •  Tekniska lösningar som svar på det växande antalet restriktioner (isolering, belastning osv.)
 •  Förbättrad produktestetik och kombination med andra material


Vi levererar byggnads- och ombyggningslösningar med isolerade paneler, taktäckningsprodukter, fasadbeklädnad, plattor, högprofiler, golv, takåsar och takpannor, beläggningar, tillbehör med mera.
Från designfasen och ända fram till genomförandet finns alla Joris Ides team till hands för att förvandla din idé till verklighet. 

bostadsprojekt bostadsprojekt bostadsprojekt bostadsprojekt bostadsprojekt bostadsprojekt


Relaterade produkter