I fokus

NYHETER

Vi är Planet Passionate. Miljön är och förblir en viktig fråga för Joris Ide-koncernen. Detta kan intygas av omdömet ”mycket bra” på vår nya BES 6001-certifiering.

BES 6001 Joris Ide

BES 6001 – Joris Ide får omdömet ”mycket bra”


BES 6001 utvecklades i syfte att spåra det inköpta materialets ursprung, även kallat ansvarsfulla inköp. Standarden bedömer hållbarheten för tillverkare av byggprodukter. Klassificeringen gäller företagens egna affärsprocesser såsom inköp, produktion och försörjningskedjans hållbarhet.

Ladda ned Joris Ides BES 6001-certifikat
BES 6001 Joris Ide

Inte bara företag utan även byggsektorn och byggnadsägare har insett hur viktigt det är med hållbarhet i nya projekt. Ett exempel på detta är BREEAM-miljöcertifieringen för hållbara byggnader.


BREEAM erkänner BES 6001 och kan hjälpa till med uppnåendet av BREEAM-poäng. Information om vilka extrapoäng som kan uppnås och materialets ursprung enligt MAT 5 finns på breeam.com.