Solpaneler

energi

Joris Ide har för närvarande totalt 3 548 kWp solpaneler på våra affärsenheters tak.  Varje år genereras ungefär 3 GWh el, vilket motsvarar energiförbrukningen för nästan 1 000 familjer.


Hille, Zwevezele, Belgien

Solpanelsinstallationen på Hille är vår största hittills med totalt 1 087 kWp. En del av panelerna monterades på taket till takåsavdelningen och en annan på vårt huvudkontor. Installationen slutfördes i december 2020.

Solarzellen Ansbach

Mafer, Liège, Belgien

Den redan befintliga installationen på 250 kWp utökades med ytterligare 250 kWp. Tack vare expansionen kommer 30 procent av all energi som förbrukas på Mafer att genereras på plats. Tittar vi bara på elen genereras nästan 50 procent på plats medan resten är grön el som levereras via elnätet.


Ansbach, Tyksland

I december 2020 påbörjade vi en solpanelsinstallation på 750 kWp. Trots snöfall monterades solpanelerna rekordsnabbt. Detta innebär att vi kommer att kunna använda den genererade solenergin under det här året.


Andra installationer

  • Isometall: Installation 2014, 250kWp
  • Oostkamp: Installation början 2020, 750kWp
  • Akkerstraat: Installation Q2 2020; 250kWp